Vartika KuiburiVartika KuiburiVartika KuiburiVartika KuiburiVartika Kuiburi
Vartika Adventure Kuiburi

กุยบุรี

การเดินทางจากกรุงเทพฯไปยังกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการเดินทางลงภาคใต้ โดยใช้เวลาเพียง 3 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ หรือ 40 นาทีจากหัวหิน

เสน่ห์ของกุยบุรี คือธรรมชาติที่บริสุทธิ์ ชายหาดสะอาด สวนมะพร้าวกว้างไกลสุดลูกตา ความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ยังมิได้ถูกแต่งแต้มจากความเจริญจนมากเกินไป วิถีชีวิตของชาวประมงในพื้นที่ยังคงไว้ซึ่ง มนต์เสน่ห์ในวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การจับหาสัตว์น้ำซึ่งยังคงอุดมสมบูรณ์ในท้องทะเลบ่อนอก

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า อีกทั้งยังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย อาทิ ช้างไทยป่า ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ อีกแห่งที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ฝั่งทิศตะวันตกติดชายแดนพม่า และอ่าวไทยอยู่ทางฝั่งทิศตะวันออก ตัวเมืองมีคลองกุยไหลผ่าน ซึ่งมีความสำคัญมากสำหรับการใช้ชีวิตประจำวันของคนกุยบุรี