Vartika KuiburiVartika KuiburiVartika KuiburiVartika Kuiburi
Vartika Adventure Kuiburi

ตลาดกุยบุรี

สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในตลาดกุยบุรี ตั้งอยู่ตรงสามแยกในตัวเมือง ยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์ของความเก่าแก่ ตลาดจะคึกคักมากที่สุดในช่วงเวลา 6.00 – 11.00 น. ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงงานเทศกาล จะมีร้านค้าจำนวนหลายร้อยร้านเปิดขายในช่วงเย็นตั้งแต่ 16.00 – 23.00 น.m.

สถานีรถไฟกุยบุรี

ได้รับแรงบันดาลใจในการก่อสร้างตัวอาคารมาจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (พระราชวังฤดูร้อนของพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตหัวหิน) โดยใช้ไม้สักทั้งหลัง และปัจจุบันยังคงเปิดทำการ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ

ตั้งอยู่ในเขตอำเภอหว้ากอ ลงมาทางใต้จากตัวเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร หว้ากอเป็นดินแดนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของวงการวิทยาศาสตร์ของไทย เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าว่าจะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่หว้ากอแห่งนี้ และได้เสด็จมาทอดพระเนตรพร้อมด้วยนักวิทยาศาสตร์และทูตานุฑูตชาวต่างประเทศ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2411 รัฐบาลจึงจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ ให้เป็นศูนย์กลางของการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการจัดนิทรรศการด้านต่างๆมากมาย

กิจกรรมอีกอย่างที่ไม่ควรพลาด คือ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ โดยเดินผ่านอุโมงค์แก้วเพื่อชมความงดงามแห่งโลกใต้น้ำ การวางโครงร่างทั่วทุกด้าน รวมถึงการออกแบบภายในได้อธิบายถึงการดำรงชีวิตใต้น้ำได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนี้ ผู้มาเยี่ยมชมยังจะได้เห็นรถจักรไอน้ำโบราณตั้งอยู่ในสวนผีเสื้อ ซึ่งเดิมทีเคยใช้ในกิจการรถไฟหลวงแห่งสยาม (ปัจจุบันคือ การรถไฟแห่งประเทศไทย)

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีพื้นที่ครอบคลุมในท้องที่อำเภอปราณบุรี กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงาม เพื่อให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม มิให้ถูกทำลายหรือเปลี่ยนแปลงไป เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและรื่นรมย์ของประชาชน มีเนื้อที่ประมาณ 605,625 ไร่ หรือ 969 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้อุทยานแห่งชาติกุยบุรียังเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งช้างป่า ซึ่งเป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า กุยบุรี เคยเป็นแหล่งสำคัญในการหาช้างป่าเพื่อใช้ในงานกองทัพ และงานพระราชพิธีสำคัญ รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่ชองสัตว์ป่าอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่น เสือ เสือดาว กระทิง ชะนี ฯลฯ

น้ำตกห้วยดงมะไฟ

เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี มีลักษณะเป็นแก่งหินแกรนิต ลดหลั่นกันลงมา 15 ชั้นจากต้นน้ำกุยบุรีแพรกขวา มีแอ่งน้ำสำหรับเล่นได้ มีความสวยงามร่มรื่นของสภาพป่า สองฝั่งลำธารน้ำใสและบริสุทธิ์มาก เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจได้เป็นอย่างดี อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ประมาณ 11 กิโลเมตร โดยการเดินทางด้วยเท้า และอยู่ห่างจากตัวเมืองกุยบุรีเป็นระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร

อุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด

นับเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย ถูกก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2509 มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ 98 ตารางกิโลเมตร ตั้งสูงชันริมฝั่งทะเลผสมกับที่ราบริมฝั่งทะเลที่เป็นหาดเลนและห้วงน้ำทะเลตื้น ตลอดจนถึงเกาะหินปูนที่ตั้งเรียงรายใกล้ชายฝั่งทะเล เนื่องจากสภาพทางธรณีของเขา สามร้อยยอดเป็นหินปูนที่มีความลาดชันสูง ทำให้เกิดเป็นหน้าผาสูงชันและหุบเหวลึก มีความสูงของยอดเขาที่สูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติถึง 605 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาที่สำคัญได้แก่ ยอดเขาชโลงฟาง เขากระโจม เขาใหญ่ เขาถ้ำประทุน เขาแดง เขาเทียน เขาหุบจันทร์ และเขาขั้นบันได ฯลฯ บริเวณนี้มีสภาพธรณีเป็นหินปูน มีหลายแห่งที่หินปูนถูกอิทธิพลของธรรมชาติกัดเซาะหรือผุกร่อนกลายเป็นถ้ำหรือปล่องหุบเหวขนาดใหญ่ ที่สำคัญได้แก่ ถ้ำแก้ว ถ้ำไทร ถ้ำพระยานคร เป็นต้น

บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดมีความหลากหลายของสัตว์ป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลียงผา สัตว์ป่าอนุรักษ์ของประเทศไทย ซึ่งจะอาศัยอยู่ตามหุบเขา โดยอาจต้องใช้อุปกรณ์ช่วยอย่าง กล้องส่องทางไกล ช่วงเวลาที่สามารถพบเลียงผามากที่สุด จะเป็นช่วงเช้าตรู่ และช่วงเย็น

สัตว์อีกชนิดที่สามารถพบเห็นได้ คือ ค่างแว่นถิ่นใต้ เป็นสัตว์ป่าสงวนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีทั้งหมด 4 ชนิด ซึ่งอีก 3 ชนิด คือ ค่างหงอก ค่างดำ หรือ ค่างลาย และ ค่างแว่นถิ่นเหนือ ค่างแว่นเป็นสัตว์ไม่ชอบให้คนพบเห็น มักวิ่งหนีไปตามต้นไม้เมื่อเห็นคน และมักไปแอบอยู่หลังต้นไม้เพื่อแอบดูผู้บุกรุก ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงกลางคืน โดยผู้เยี่ยมชมอาจใช้ไฟฉายในการเรียกร้องความสนใจจากค่าง

นอกจากนี้ ยังสามารถพบเห็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในเขตอุทยานฯ โดยส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่หากินกลางคืนและสัตว์ที่ขุดรูอยู่ใต้ดินในทุ่ง อาทิ เช่น เก้ง, นิ่ม, เสือปลา, อีเห็นข้างลาย, เม่นใหญ่แผงคอยาว, พังพอนเล็ก ฯลฯ

ทุ่งสามร้อยยอด

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนึ่ง มีพื้นที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำขังหรือท่วมถึงตลอดทั้งปี มีทั้งส่วนที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อย เป็นแหล่งที่มีองค์ประกอบทางชีวภาพและกายภาพ เป็นเอกลักษณ์ของระบบซึ่งมีความหลากหลายชนิดของพืช สัตว์ และธาตุอาหาร ทุ่งสามร้อยยอดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพตามฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นหนึ่งในสองที่ ในประเทศที่สามารถเฝ้าดูนกกระสาแดง จึงนับเป็นแหล่งดูนกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ถ้ำพระยานคร

เป็นถ้ำขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณหาดแหลมศาลา ประกอบด้วยสองคูหามีปล่องด้านบน ส่วนด้านล่างในถ้ำเป็นป่า ต้นไม้ค่อนข้างสูงชะลูด ถ้ำพระยานครถูกค้นพบโดยพระยานคร ผู้ครองเมืองนครศรีธรรมราช แต่ไม่ทราบนาม และในสมัยรัชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงทราบว่าถ้ำนี้สวยงามมาก จึงมีพระราชประสงค์ใคร่จะเสด็จประพาส จึงให้นายช่างประจำราชสำนักก่อสร้างพลับพลาแบบจตุรมุขขนาดย่อยตั้ง ไว้บนเนินดินกลางถ้ำ พระองค์เสด็จประพาสเมื่อ 20 มิถุนายน 2433 และพระราชทานนามพลับพลานี้ว่า “พระที่นั่งคูหาคฤหาสน์”

ถ้ำแก้ว

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ไปทางบ้านบางปู ประมาณ 16 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณหุบเขาจันทร์ เป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ลักษณะเด่นของหินงอกหินย้อยที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างใส และโปร่งแสง การเดินชมถ้ำค่อนข้างลำบากเนื่องจากภายในถ้ำมืดมากและพื้นไม่เรียบเต็มไปด้วยหินใหญ่น้อยระเกะระกะ จึงจำเป็นต้องใช้ตะเกียงเจ้าพายุหรือไฟฉาย และมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาตินำทางใช้เวลาเที่ยวชมภายในถ้ำประมาณ 2 ชั่วโมง

ถ้ำไทร อยู่ในหมู่บ้านคุ้งโตนด ตั้งอยู่ระหว่างแหลมศาลา และหาดสามพระยา ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 2.5 กิโลเมตร ผู้ที่มาเยี่ยมชมสามารถนำรถยนต์ไปจอดที่หมู่บ้านใกล้เชิงเขาแล้วเดินขึ้นไปบนถ้ำระยะทาง
ประมาณ 280 เมตร

หาดสามพระยาเป็นหาดทรายที่สวยงามสงบเงียบท่ามกลางดงสน ความยาวของหาดทรายประมาณ 1 กิโลเมตร ท่ามกลางวิวธรรมชาติของยอดเขาหินปูน รวมไปถึงหาดเจ้าพระยาบางปู ที่มีความยาวของหาดทรายประมาณ 400 เมตร ตั้งอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชาวประมงบางปู ซึ่งจะได้พบเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นเมือง

หาดแหลมศาลา
เป็นหาดสน ที่มีทรายขาว ล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นรูปตัวยู ด้านหน้าเป็นชายทะเล มีเกาะสัตกูดบังคลื่นอยู่ด้านหน้า ทำให้เกิดบรรยากาศอันเงียบสงบเหมะสำหรับการพักผ่อน มีบ้านพัก เต็นท์ ห้องน้ำ-ห้องสุขา เส้นทางศึกษาธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ไว้บริการ มีร้านอาหารของภาคเอกชน ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แล้ว

หาดบ่อนอก

เป็นหาดทรายที่ทอดยาวหลายกิโลเมตรอยู่ติดกับวาฎิกา รีโซวิลลา กุยบุรี เรียงรายด้วยทิวสน และทิวมะพร้าว ในช่วงน้ำขึ้น ชายหาดจะเป็นสีทองอร่ามทอดยาวไปตามทาง ส่วนในช่วงน้ำลง จะเผยให้เห็นโคลนใต้พื้นทะเล ที่ชาวบ้านนิยมนำมาพอกตัว มีคุณสมบัติในการบำรุง และปรับสภาพผิว
สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยียนหาดบ่อนอกมากที่สุดคือ ปลาวาฬบรูด้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลเขตร้อนซึ่งพบได้ยากชนิดหนึ่งของโลก บ่อนอกเป็นจุดที่ปลาวาฬบรูด้าแหวกว่ายมาหาอาหารในทะเลบริเวณนี้ มีโอกาสพบเห็นได้ในราวเดือนสิงหาคม-ตุลาคม ซึ่งทางวาฎิกา รีโซวิลลา กุยบุรี สามารถจัดเรือออกจากฝั่งไปประมาณ 200-300 เมตร เพื่อพาแขกที่มาเยือนไปชมความงดงามปลาวาฬบรูด้านี้ได้อย่างใกล้ชิด

วาฬบรูด้า ที่พบที่หาดบ่อนอกมีชื่อสามัญว่า Bryde’s Whale จัดอยู่ในวงศ์ Balaenopteridaeเป็นวาฬขนาดใหญ่และพบได้ยากชนิดหนึ่งของโลก
วาฬบรูด้า ถูกตั้งชื่อเพื่อให้เกียรติ แก่กงสุลชาวนอร์เวย์ ในประเทศแอฟริกาใต้ ที่ชื่อ โยฮัน บรูด้า (Johan Bryde) ผู้ค้นพบแหล่งปลาวาฬในประเทศแอฟริกาใต้เป็นคนแรก
โดยลักษณะตามสายพันธ์แล้ว วาฬบรูด้าชอบอยู่ในแหล่งน้ำอุ่น และตามริมชายฝั่งมากกว่าที่จะอยู่ลึกลงไปก้นสมุทร เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สามารถพบเห็นได้ตามชายฝั่งทะเลประเทศพม่า และอินเดีย ด้วยความที่ชื่นชอบภูมิอากาศเขตร้อน วาฬบรูด้าจึงได้รับการขนานนามอีกชื่อหนึ่ง คือ Eden’s Whale
ลักษณะลำตัวของวาฬบรูด้ามีสีเทาดำ รูปร่างค่อนข้างเพรียว ส่วนหัวมีแนวสันนูน 3 สัน ครีบเล็กและปลายแหลม มีร่องใต้คาง (Throat pleat) 40-70 ร่อง มีจุดเด่นที่ครีบหลังที่มีรูปโค้งอยู่ค่อนไปทางด้านปลายหาง แพนหางวางตัวตาม แนวราบ และมีรอยเว้าเข้าตรงกึ่งกลาง ครีบคู่หน้ามีปลายแหลม ซี่บนแผ่นกรองค่อนข้างหยาบ เมื่อโตเต็มที่ลำตัวจะยาว 14-15.5 เมตร หนัก 20-25 ตัน กินอาหารโดยการกรอง มีซี่กรองคล้ายหวีสีเทา จำนวน 250-370 ซี่ อาหารส่วนใหญ่เป็นแพลงตอน เคย ลูกปลา และหมึก
วาฬบรูด้ามีลักษณะนิสัยเป็นมิตรกับผู้คน ชอบว่ายเล่นเลียบไปกับเรือออกหาปลา สามารถพบได้บ่อยที่ทะเลบ่อนอก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยเหตุผลที่ว่าทะเลแถบนั้นยังคงความสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ อาทิเช่น แพลงตอน เคย และลูกปลาเล็ก ซึ่งเป็นอาหารของวาฬบรูด้า

อ่าวมะนาว

อยู่ห่างจากตัวเมืองประจวบฯ ๕ กิโลเมตร อยู่ในเขตความรับผิดชอบ ของกองทัพอากาศ กองบิน 53 เป็นสถานที่พักผ่อน ที่สวยงาม เนื่องจากโค้งอ่าวที่สวยงามราวกับลูกมะนาว ชาดหาดที่ตื้นและคลื่นลมที่ไม่แรงนัก ทำให้เป็นที่นิยมมากของนักท่องเที่ยว บางส่วนของชายหาดมีร้านขายของที่ระลึก แต่ส่วนใหญ่ยังคงไว้ซึ่งความเงียบสงบ ถือเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ เพราะเป็นจุดที่ทหารเรือชาวญี่ปุ่นได้ทำการสู้รบกับทหารไทย ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

หาดบ้านกรูด

หาดทรายสีขาวเม็ดละเอียดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าใส พร้อมวิวของทิวสน และทิวมะพร้าวทอดยาวไปตามชายหาด ห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆ ของสังคมเมือง นอกจากนี้ ยังสามารถเยี่ยมชมเกาะทะลุ และเกาะสิงห์ เหมาะแก่การดำน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงปลายเดือนมกราคม ถึงกลางเดือนพฤษภาคม

พระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ (พระมหาเจดีย์เก้ายอด)
ประกอบด้วยหมู่พระเจดีย์ 9 องค์ เป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านกรูด และหมู่บ้านใกล้เคียงสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสครองราชย์ครบ 50 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

หาดทางสาย

หาดทรายยาวสีขาวนวล ร่มรื่นไปด้วยทิวมะพร้าวและทิวสน สามารถพบเห็นซากปะการังเล็กๆ ตามชายหาด

อ่าวประจวบ

ตั้งอยู่ในตัวเมืองประจวบ มีแนวเขื่อนกันคลื่นและบาทวิถี และสะพานปลาให้เดินชมทิวทัศน์ท้องทะเลได้อย่างใกล้ชิด มีความยาวประมาณ 8 กม. หน้าอ่าวมีเกาะรูปร่างแปลกตาอยู่หลายเกาะ เป็นจุดชมบรรยากาศ ยามพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามมาก

ด่านสิงขร

ตั้งอยู่ในเขต ต.คลองวาฬ อ.เมือง วัดระยะทางจากชายทะเลอ่าวไทยถึงชายแดนพม่าประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นช่องผ่านแดนที่ไทยและพม่าใช้ติดต่อไปมาหากันแต่โบราณ เป็นศูนย์การค้าชายแดน โดยปัจจุบัน มีร้านค้าจำหน่ายสินค้าจำพวกอัญมณี เช่น หยก พลอยเจียระไน นอกจากนี้ในวันเสาร์- อาทิตย์ยังมีตลาดนัดขายกล้วยไม้นานาชนิดอีกด้วย

บนเส้นทางเดียวกับทางไปด่านสิงขร มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่อันได้แก่ อุทยานเขาหินเทิน ชื่ออุทยาน มาจากลักษณะของ ก้อนหินขนาดใหญ่ ที่มาตั้งซ้อนกัน หรือพิงกัน เกิดเป็นทางเดินแคบ ๆ ไปสู่ลานกว้าง หลายลานบนยอดเขา จากยอดเขา จะมองเห็นทิวทัศน์ ตัวเมืองและทะเล